TDD (Time Division Duplexing)ajajaotus-dupleksimine Sidemeetod, mis kasutab saate- ja vastuvõtukanalina üht ja sama kanalit, eraldades need teineteisest erinevate ajapiludega. Valveriba ei kasutata

Vt. ka FDD ja TDM