HLR (Home Location Register)koduaadresside register Mobiilsidevõrgu andmebaas, kus on salvestatud abonendiandmed. Igale kasutajale on eraldatud täpselt üks HLR, kus hoitakse andmeid selle kohta, milliseid teenusi abonent on tellinud, samuti abonendi asukoha kohta, mis on oluline uitühenduste loomiseks.
Ka UMTS magistraalvõrk pakub koduaadressiregistreid