hot spot (5)kuumkoht UMTS’i kontekstis tähendab see piirkondi, kus on saavutatav maksimaalne admekiirus. Eriti suurt andmekiirust 2 Mbit/s vajav kiire multimeedium on sellise teenuse näide, mis on kättesaadav ainult kuumakohtades. Seda edastustehnoloogiat on kavas kasutada ainult kõige rahvarohkemates linnapiirkondades, samuti kohtades, kus on lubatud ainult jalakäijate liiklus ning suurte ettevõtete territooriumidel