narrowbandkitsaribaline, kitsasriba- Vastandina lairibale tähistab kitsasriba kõiki väikese ribalaiusega ja väikese andmekiirusega loetakse kitsasribaühenduseks kuni 128 kbit/s ühendust, sellest kiiremaid ühendusi loetake lairibaühendusteks. Kitsasribaühenduse näideteks on GSM võrgud (9,6 või 14,4 kbit/s), modemühendus (max 56 kbit/s) ja ka ISDN (64 või 128 kbit/s)