digital assetdigitaalvara, digitaalaktiva Intellektuaalne omand digitaalsel kujul