storyboardsüþeetahvel, jututahvel Walt Disney kasutas nii joonisfilmide kui pärisfilmide tootmisprotsessi jälgimiseks ja juhtimiseks korktahvleid, kuhu firma töötajad igal hommikul kinnitasid järjekordsete stseenide pildid. Nii sai selge ülevaate, kus kellegi tööjärg parajasti on, oli võimalik valida väljapakutud variantide vahel ja lõppkokkuvõttes tagada tähtajaks parim võimalik tulemus. Hiljem võeti jututahvli meetod kasutusele kogu töö organiseerimiseks Disney firmas.

Tänapäeval on jututahvli idee aluseks mirmesugustele töö organiseerimise tarkvararakendustele. Jututahvlit saab efektiivselt kasutada mistahes situatsioonis, kus on vaja teha loomingulisi rühmaotsustusi. Jututahvlite tüüpilised rakendused on:

 • ärikoosolekud
 • strateegiline planeerimine
 • probleemide lahendamine
 • situatsiooni hindamine
 • projektijuhtimine
 • internetistrateegia
 • tehnoloogiline planeerimine
 • meeskonnakujundus
 • äriprotsesside ümberkujundamine
 • tarkvararakenduste väljatöötamine
Jututahvlite kasutamise eelised:
 • jututahvlite kasutamine aitab rühmal visualiseerida arutatavaid teemasid
 • väheneb tühjale jutule kuluv aeg
 • kõik osavõtjad saavad väljendada oma mõtteid sõltumata sellest, kas inimene on ekstravert või introvert
 • osavõtjad tunnevad end osalistena otsustamisprotsessis
 • jututahvel aitab identifitseerida ja organiseerida ideid
 • otsused saab vastu võtta rühma konsensuse alusel