selectvalima, selektima Osa tekstist, tabelist, andmebaasist vm edasiseks töötluseks ära märkima
Graafilistes kasutajaliidestes tuleb objekt (ikoon, fail, kataloog jne) kõigepealt ära valida, kui sellega soovitakse midagi ette võtta. Et objekti valida, viiakse osuti objekti peale ja siis klikitakse. Paljudes rakendustes saab valida tekstiplokke sel viisil, et osuti paigutatakse ploki algusse või lõppu ja siis veetakse osutit hiireklahvi all hoides üle ploki