FSF (Free Software Foundation)Vaba Tarkvara Fond Vabavara loomisele ja levitamisele pühendunud organisatsioon.
Fondi põhitegevuseks on Richard Stallmani poolt 1984.a. asutatud GNU projekti toetamine. Projekti aluseks on Stallmani seisukoht, et informatsioon kuulub rahvale ja nii peab ka tarkvara olema kõigile vabalt kättesaadav.
GNU projekti raames on muuhulgas loodud GNU Emacs redaktor ja C-keele kompilaator gcc, asendajad paljudele UNIX’i utiliitidele ning hulk muid vahendeid.

GNU kernel HURD asendab UNIX’i kernelit. See kujutab endast Mach’i mikrokernelitel jooksvate serverite kollektsiooni failisüsteemide, võrguprotokollide, failipöörduse juhtimise jt funktsioonide tarvis, mis on realisiseeritud UNIX’i kernelis ja sellele sarnanevates kernelites (nt Linux).

FSF egiidi all loodud tarkvara levitatakse GNU litsentsi (GNU General Public Licence) alusel. Tarkvara on küll tasuta saadaval, kuid kasutajaid kutsutakse üles toetama FSF tegevust tarkvara levitamisteenuste eest tasumisega ja/või vabatahtlike annetustega. Need ongi FSF peamised sissetulekuallikad