WebTVAlates 1997.a. Microsoft’ile kuuluv WebTV (vt. MSN TV) oli üks esimesi näiteid veebi ja televisiooni kokkukasvamisest. Kui osta kaablimodemiga sarnanev WebTV modem ja sõlmida WebTV ühenduse leping, siis saab kasutada vastavat juhtpulti ja WebTV veebilehitseja abil surfata Internetis. Soovi korral võib osta lisaks ka klaviatuuri.

WebTV kliendid kasutavad televiisorit väljundseadmena sarnaselt personaalarvuti kuvarile. WebTV lahutusvõime on 544x378 pikslit.

WebTV signaal tuleb kohale läbi modemi ja telefoniliini kiirusega 33,6 kbit/s (Classic) või 56 kbit/s (Plus).
Uuemad WebTV teenused toetavad ka raame (mõningate piirangutega), JavaScript’i, RealAudio’t, IRC’d ja muid veebitehnikaid

Eestis WebTV-taolist teenust veel ei pakuta

Vt. lähemalt www.msntv.com