AppleScriptMacintosh’i arvutitele mõeldud objektorienteeritud programmeerimiskeel mis võimaldab Macintosh’i kasutajatel automatiseerida korduvaid toiminguid ning kohandada rakendusi spetsiifilistele vajadustele. AppleScript on sees kõigis Macintosh’i arvutites ning kujutab endast opsüsteemi lahutamatut osa. AppleScript’i programmid (apletid) töötavad nagu botid (tarkvararobotid) - kui nad on kord valmis kirjutatud, suudavad nad autonoomselt töödelda ja hallata multimeediumandmeid, k.a. digitaalne video, tekst ja veebipõhine materjal. Üks uuemaid AppleScript’i komponente on programmide linkimine üle internetiprotokolli, mis võimaldab hajus-andmetöötlust. Veebipõhine programmide linkimine annab üksteisest kaugel asuvatele programmeerijatele võimaluse teha koostööd samade programmide loomisel, rakenduste juhtimisel ja välja kutsuda AppleScript’i meetodeid teistes arvutites asuvatele programmiteekidele.

AppleScript’i apletti võib panna täitma väga mitmesuguseid ülesandeid, näit. teostama regulaarset andmevarundust, otsima faile üle Interneti, neid alla laadima, printima ja failivorminguid muutma. AppleScript kasutab opsüsteemi ja rakenduste vahelise suhtlemise tarvis sõnumiriista (messaging tool), mida kutsutakse Apple Events. Apple Events edastab andmeid, nõudeid ja käske rakenduste, võrkude ja opsüsteemi vahel, kusjuures need tegevused on kasutajale läbipaistvad.

AppleScript?i keele aluseks on laused (sentence) ja avaldused (statement), mis on opsüsteemi jaoks salvestatud skriptidena. Opsüsteem konverteerib skriptikäsud Apple Events’i sõnumiteks, käskides vastavatel rakendustel täita ettenähtud ülesandeid.

Skriptid on suutelised "mõtlema", st nad teevad otsustusi vastavalt andmetele, dokumentidele või olukordadele ning reageerivad vastavalt