serifseriif Kirjamärgi põhikujule lisatud väike dekoratiivne joonekene

Kirjatüüpe võib jaotada kahte rühma - "serif" ja "sans serif", st seriifidega ja ilma seriifideta. Kõige levinum seriifidega kirjatüüp on Times New Roman, seriifideta kirjatüüpidest on enimkasutatavad Arial ja Helvetica

Vt. ka sans serif