DominoDomino on Lotus Corporation’i Lotus Notes’i tarvis loodud rakendus- ja sõnumivahetusserveri programmi nimetus. Lotus Notes on kõrgetasemeline rühmavararakendus, mis on kasutusel paljudes suurfirmades. Notes lubab firmal ja selle töötajatel luua side- ja andmebaasirakendusi nii, et erinevates geograafilistes asukohtades paiknevad kasutajad saavad üksteisega faile jagada, neid avalikult või privaatselt kommenteerida, jälgida arendustöö ajagraafikust kinnipidamist ning olla kursis tööprojektide, juhendite ja protseduuride, plaanide, ülevaadete ja paljude muude dokumentidega, k. a. multimeediumifailid. Lotus kasutab Domino nimetust Notes’i serverirakenduste komplekti kohta. Notes ise tähistab kogu toodet.

Notes’i ja Domino serverid suhtlevad teiste Notes/Domino serveritega hajusvõrgus. Kui ühes serveris paiknevas andmebaasis tehakse muudatusi, edastatakse neid pidevalt vastava andmebaasi koopiatele teistes serverites, nii et kõik kasutajad näevad alati üht ja sama informatsiooni. Üldiselt öeldes järgib Notes klient/server mudelit. Koopiate värskendamiseks kasutatakse kaugprotsduurikutse RPC (Remote Procedure Call) nõudeid. Notes’i saab koordineerida firma intranetis asuvate veebiserverite ja rakendustega.

Domino serverite hulka kuuluvad Domino Mail Server, Domino Application Server ning Domino Enterprise Server & Domino Advanced Enterprise Server