pathnamerajanimi, teenimi Rajanimi on kataloogide järjestus, mille järgi saab üles leida vajaliku faili või kataloogi. Rajanime kirjutamisel eraldatakse kataloogid kaldjoontega " / ". Näit.

/usr/local/bin/emacs

on faili "emacs" rajanimi.

On kaks viisi rajanime määramiseks, absoluutne ja suhteline. Absoluutne rajanimi määrab ära faili või kataloogi asukoha juurkataologi suhtes. Näit.

/usr/local/bin/emacs

on faili "emacs" absoluutne rajanimi.

Suhteline rajanimi määrab faili või kataloogi asukoha töökataloogi suhtes. Viimases näites oli töökataloogiks "local", seega faili "emacs" suhteline rajanimi on

bin/emacs

UNIX toetab rajanimede määramiseks kasulikke lühendeid:

~ teie kodukataloog
~user user-nimelise kasutaja kodukataloog
.töökataloog
..antud töökataloogi emakataloog