message (2)sõnum Objektorienteeritud programmeerimises on sõnumi saatmine ühe objekti poolt teisele objektile sisuliselt sama, mis protseduurikutse traditsioonilistes protseduurkeeltes, v.a. see, et tegelikult täidetavat koodi võib valida ainult programmi töötamise ajal sõltuvalt objekti klassist. Näiteks vastuseks sõnumile "drawSelf" aktiveeritakse erinevad koodid, kui sihtobjektiks on ring või ruut.

Sõnumis määratletakse objekt, mille poole pöördutakse, nõutav tegevus (meetod) ja kõik vajalikud parameetrid või väärtused