invokekäivitama, aktiveerima, kutsuma Käsku, protseduuri, alamprogrammi või funktsiooni aktiveerima