messaging (1)sõnumside, sõnumivahetus Andmeside kasutamine sõnumite saatmiseks ja vastuvõtuks (näit e-post, kõnepost, faks).

Sõnumside haarab sõnumite loomist, salvestamist, vahetamist ning teksti, piltide, kõne, teleksi, faksi, e-posti, piiparside ja elektroonilise andmevahetuse (EDI) haldamist üle sidevõrkude.

Vt. lähemalt Elektroonilise Sõnumside Assotsiatsiooni koduleheküljelt