demondeemon Deemon on programm või protsess (osa suuremast programmist või protsessist), mis on ootel seni, kui tekivad teatud tingimused, mis panevad ta tegutsema. Deemoni näiteks võib olla mingi tehisintellekti rakendus. Tehisintellekti programmis võib olla terve hulk deemoneid ning üks või mitu neist võivad muutuda aktiivseks, kui programm on omandanud uusi teadmisi. Kui see teave mõjutab deemoni enda teadmisi, siis hakkab deemon tegutsema ja loob omaenda õppimisreeglite alusel uue teadmisühiku. Iga selline teadmisühik võib omakorda aktiveerida teisi deemoneid, mis jätkavad kogu teadmistebaasi filtreerimist ja täiendamist.

Teisi näiteid deemonite kohta võib leida personaalarvutite abisüsteemidest, arvutimängudest või muudest rakendustest, kus kasutaja teatud tegevuse korral programm avab hüpikakna ja hakkab tööle vastav programm, mis pakub kasutajale abi või teeb ära väikese arvutuse

Kui "demon" on normaalselt ooteseisundis ja aktiviseerub ainult teatud tingimuste korral, siis "daemon" jookseb pidevalt