abortabortima Programmi täitmist enneaegselt lõpetama