host namehostinimi Võrkuühendatud arvutile omistatud unikaalne nimi, mille järgi võrk selle arvuti e-posti, uudisgruppide jms elektroonilise infovahetuse puhul ära tunneb.

Internetis kujutab hostinimi endast ASCII stringi, näit. "comp.xyz.net". Siin "comp" on hostinime lokaalne osa (on seotud konkreetse arvutiga) ja "xyz.net" on domeeninimi.

etc/hosts fail, NIS või DNS muundavad hostinime numbriliseks IP aadressiks.

Ühel arvutil võib olla mitu hostinime, st lisaks kanoonilisele nimele võib tal olla ka üks või mitu varjunime e. pseudonüümi (alias).

Sageli on hostinime järgi võimalik ära arvata antud institutsiooni tegevusala. Sellest võib olla kasu näit. siis, kui tahate teada saada, kas antud institutsioon pakub taolisi võrguteenuseid nagu FTP, WWW või finger. Kõigepealt proovige organisatsiooni nime või selle triviaalsete lühenditega, millele on lisatud sobiv domeeninimi, näit. "mit.edu" (Massachusetts Institute of Technology ehk lühendatult MIT on ilmselt haridusasutus, seega võiks ta olla domeenis "edu"). Kui see ei anna tulemusi, proovige ette panna "ftp" või "www", näit. "www.data-io.com". Hostinime õigsuse kiireks kontrollimiseks võib kasutada pingimist