access rightpääsuõigus Luba sooritada ressursiga teatud operatsiooni, näit. luua, lugeda, muuta või kustutada faili