firmwarepüsivara Talitluslikult põhimälust sõltumatul viisil salvestatud käsu- ja andmekogum, mis on salvestatud püsimällu (ROM) .

Püsivara kujutab endast tarkvara ja riistvara kombinatsiooni. Püsimälud, programmeeritavad püsimälud ja elektriliselt kustutatavad püsimälud koos neisse salvestatud andmete ja programmidega on püsivara