gamma correctiongammakorrektsioon Skänneri, kuvari või printeri heleduse reguleerimine selliselt, et väljundpilt vastaks võimalikult täpselt originaalilpildile. Gammakorrektsiooni abil püütakse saavutada, et gamma oleks võimalikult lähedane arvule 1 (s.t. et pildi erinevate osade silmaga tajutavad heledused oleksid samasuguses vahekorras nagu originaalpildil).

Gammakorrektsiooni kasutatakse ka kuvariekraani luminofoori vananemisest tingitud värvimoonutuste kompenseerimiseks