rolloverülesõit, üleveeretamine Ülesõit (ka "mouseover") on selline JavaScript’i abil kirjutatud programmijupike, mis muudab veebilehe mingit (harilikult graafilist) elementi, kui samal lehel mõnest tekstilõigust või pildist hiirekursoriga üle sõita. Termin "rollover" tuleb sellest, et hiire põhja all on väike kera, mida veeretatakse hiirepadjal.

Ülesõitu kasutatakse harilikult kasutaja sekkumise eesmärgil. Näiteks kui kasutaja sõidab hiirega üle menüüelemendi (tekstirea või graafilise elemendi), siis ilmuvad ekraanile uued menüüvalikud või "elavneb" menüü mõnel muul viisil, kutsudes kasutajat klikkima

Vt. ka pop-up menu