PowerBuilderPowerBuilder on kiirprogrammeerimise (RAD) vahend klient-server rakenduste kirjutamiseks objektorienteeritud programmeerimise tarvis, mille komponente saab võrgus laiali hajutada.

PowerBuilder on toode firmalt Sybase, kes on ajalooliselt olnud juhtpositsioonil dubleeritud ja hajusandmebaaside ehitamiseks vajalike toodete vallas. PowerBuilder’i ja selle konkurentide peamiseks jooneks on võime luua andmebaase objektorienteeritud liideseid kasutades. PowerBuilder’i abil loodud rakendused suudavad ODBC abil juurdepääsu teistele populaarsetele andmebaasidele kõigil tähtsamatel platvormidel. PowerBuilder sisaldab:

PowerBuilder’i puhul rõhutatakse selle võimet pakkuda lõppkasutaja liidest üle veebilehitseja. PowerBuilder’ist tulevaid andmeid saab teisendada HTML tabeliteks ja vastava plugina olemasolul saab PowerBuilder’i rakendust käitada veebilehitseja kaudu. Lisaks võimaldab PowerBuilder’i Web.PB panna klientrakendusi serveritele, mis on juurdepääsetavad veebilehitsejat omavatele võrguarvutitele (lihtklientidele)