data martandmevakk Põhimõtteliselt sama, mis andmeait, ainult väiksem ja keskendub ettevõtte ühe osakonna või ühe töögrupi andmetele. Kasutatakse ka terminit "lokaalne andmeait".

On olemas kolm erinevat nägemust andmevaka rollist andmeaidanduses.

  • Andmeaita kogutakse kogu informatsioon ettevõtte erinevatest pärandsüsteemidest. Seejärel luuakse spetsialiseeritud andmevakad, mis sisaldavad andmeaidas hoitava informatsiooni alamhulki. Neid vakku on lihtsam kasutadada, sest seal hoitakse ainult antud kasutajaterühmale vajalikku informatsiooni. Mitme andmevaka kasutamine võimaldab vähendada andmeaida serveri koormust ja võrguliiklust
  • Luuakse eraldiseisvad andmeaidast sõltumatud andmevakad, kusjuures kõigi vakkade andmed võetakse erinevastest pärandsüsteemidest. See on odavam kui andmeaida ehitamine ja siis selle põhjal andmevakkade loomine. Sellise lahenduse puuduseks on see, et firma andmed jäävadki andmeaita integreerimata ning enamasti sisaldavad taolised andmevakad teatud määral dubleerivaid ja katkendlikke andmeid
  • Andmevakk on andmeaida ehitamise protsessi esimeseks etapiks. Ettevõte valib välja osakonna või rühma, mis kõige enam võidab andmebaasi kasutamisest ja selle rühma andmete põhjal luuakse andmevakk. Järkjärgult lisatakse sinna ka muid andmeid, kuni andmevakk kasvab andmeaidaks
Ait on koht, kuhu asjad säilitamiseks ära pannakse. Vakk on mugav koht asjade otsimiseks ja leidmiseks