WABI (Windows Application Binary Interface)Windows’i rakenduste binaarliides WABI on tarkvarapakett firmalt Sun Microsystems, mis võimaldab kasutada teatud Microsoft’i rakendusi X Window System’i all.

WABI 2.2 töötab Solarise all SPARC’i, Intel’i ja PowerPC arvutitel.

WABI tööpõhimõte on selles, et ta pakub Windows’i kolme tuumteegi (core library) transleeritud versioone (user.dll, kernel.dll ja gdi.dll), mis suunavad Windows’i kutsed ümber ekvivalentseteks Solarise kutseteks. Muude koodide puhul peale tuumteegikutsete WABI kas täidab käske otse riistvaras (kui on tegu Intel’iga) või emuleerib neid kas ühe käsu kaupa või käskude ploki transleerimise ning tulemuse puhverdamise teel (näit. silmuse puhul).

WabiServer võimaldab seda, et Windows’i rakendus ja X Window kuva on erinevatel arvutitel