network managementvõrguhaldus Võrgu ja sellesse kuuluvate seadmete jälgimine, konfigureerimine ja vigade parandamine