JSP (1) (JavaServer Pages)JavaServer Pages on tehnoloogia veebilehe sisu või kujunduse juhtimiseks servlettide abil. Servletid on väikesed serveris täidetavad programmid, millele on viited veebilehel ning mille ülesandeks on muuta järgmist veebilehte enne selle saatmist kasutaja veebilehitsejale. Java keele looja Sun Microsystems nimetab JSP’d servlettide rakendusliideseks (API) .

JSP on võrreldav Microsoft’i ASP-tehnoloogiaga. Kui JSP-leht kutsub välja veebiserveril täidetava Java programmi, siis ASP leht sisaldab skripti (VBScript või JScript), mida interpreteeritakse serveris skriptiinterpretaatori abil ning kasutajale saadetakse tagasi tema nõudele vastavalt koostatud veebileht.

Kui HTML leht sisaldab linki Java servletile, siis sellise lehe veebiaadressi (URL) lõpus on sageli nimelaiend ".jsp"