access (2)pöördus Pöördumine andmevahetuseks mingi seadme või seadise, näit. mälu poole