chipsetkiibikomplekt, kiibistik Ühe või mitme omavahel seotud funktsiooni täitmiseks ette nähtud kiipide komplekt. Näiteks võib üks kiibistik täita modemi põhifunktsioone, teine aga arvuti keskprotsessori funktsioone.

Uuemad kiibistikud täidavad üldiselt kahe või enama vanema kiibistiku funktsioone. Teinekord võib üks uus kiip asendada tervet vanemat kiibistikku.

Sageli mõeldakse kiibistiku all konkreetselt arvuti emaplaadile monteeritud kiipe

Tavaline Põhja- ja Lõunasilla arhitektuuriga PC kiibistik