scalar (1)skalaar Matemaatikas suurus, mis on määratud ainult ühe arvuga (vrd. vektori või maatriksiga). Seega näiteks skalaarkorrutis on ühe arvu (skalaari) korrutis teise arvuga jne.