UUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol)UNIX’i failide, uudiste ja elektronposti edastuse protokoll, mis võimaldab saata faile ühelt UNIX’i arvutilt teisele üle jadaliini, mis võib olla kas otse ühe arvuti järjestikpordist teise arvuti järjestikporti minev kaabel või telefoniliin, mille kummaski otsas on modem.

On olemas ka tarkvara, mis lubab UUCP’d kasutada Ethernet’i võrgus, kuigi selleks otstarbeks on paremaid vahendeid, näit. failiedastuseks FTP või rcp ning e-posti sõnumite vahetamiseks SMTP ja uudiste jaoks NNTP.

Terminit UUCP kasutatakse ka seda protokolli uudiste ja e-posti edastamiseks kasutava suure rahvusvahelise võrgu tähistusena, mida tuntakse ka "UUCPNET"’i nime all