octaloktaal-, kaheksand- Arvusüsteem, mille aluseks on 8 ja mis kasutab kaheksat numbrit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7. Kaheksandsüsteem on inimesele suhteliselt hõlpsasti loetav ja seda on kerge teisendada arvutile mõistetavasse kahendsüsteemi. Tavaelus kasutatav kümnendsüsteem on küll inimesele kõige arusaadavam, kuid arvude teisendamine kümnendsüsteemist kahendsüsteemi ja vastupidi on üpris tülikas.

Kaheksandsüsteemis esitatakse arve 8 astmete abil, nii et kõige parempoolsem numbrikoht vastab ühelistele (8 astmes 0), paremalt teine numbrikoht kaheksalistele (8 astmes 1), kolmas numbrikoht kuuekümneneljalistele (8 astmes 2) jne. Näiteks kaheksandsüsteemi arv 177 vastab kümnendsüsteemi arvule 127:

numberkaalväärtus
182 = 641* 64 = 64
781 = 87* 8 = 56
780 = 17* 1 = 7
  ___
127
Kaheksandsüsteemi kasutati laialdaselt siis, kui paljudes arvutites olid kasutusel 6-bitised baidid, sest 6-bitist baiti on mugav üles kirjutada kahekohalise oktaalarvuna. Kuna tänapäeval on baidid peaaegu alati 8-bitised, siis on kaheksandsüsteem loovutanud oma koha kuueteistkümnendsüsteemile