bit maskbitimask Kahendsüsteemi väärtuste muster, mida rakendatakse mingile väärtusele, kasutades bitikaupa operatsiooni "JA" (AND). Tulemuseks on see, et neis kohtades asuvad bitid, kus mask on null, muudetakse samuti võrdseks nulliga. Näiteks kui me C-keeles tahame testida, kas arvu x bitid 0 või 2 on võrdsed 1-ga, võime kirjutada

	int mask = 5;	/* kahensüsteemis 101 */

	if (x & mask) ...

Bitimaski võib kasutada ka teatud bittide seadmiseks võrdseks 1-ga, kui kasutada bitikaupa operatsiooni "VÕI" (OR) või neid inverteerida, kasutades bitikaupa operatsiooni "välistav VÕI" (XOR)