FSML (Financial Services Markup Language)finantsteenuste märgistuskeel FSML on standardsel üldistatud märgistuskeelele (SGML) põhinev andmekirjelduskeel, mis on loodud finantsdokumendide, näit. eCheck ja sellega seotud dokumendid, edastamiseks Internetis. Nagu hüperteksti märgistuskeel (HTML), nii kujutab ka FSML endast märgistussümbolite ehk koodide komplekti, mis võimaldab selle kasutajatel defineerida dokumenti moodustavaid komponente, ühendada neid suuremateks kontekstuaalset tähendust omavateks dokumendiosadeks ja võimaldada dokumendi läbivaatust digitaalallkirjade, žiirode (edastuspealdiste) ja muude komponentide lisamiseks ning kustutamiseks.

FSML loodi selleks, et tagada eCheck’i tšekkide edastamine e-postiga nii, et oleks välistatud nende rikkumine või kehtetuks muutmine kasutatava e-posti süsteemi poolt. Selle tagamiseks, et dokumentides sisalduvad andmed oleksid defineeritud võimalikult täpselt ja neid saaks tarkvararakenduste abil terviklikult töödelda, nõuab FSML ranget kinnipidamist süntaksi ja semantika reeglitest ning kõigist andmeelementidega seotud väärtustest.

FSML on mõeldud toetama maksemehhanismide kogu spektrit, kaasa arvatud elektrontšekid, ACH maksevolitused, ATM võrgutehingute volitused ja tšekkide erijuhud nagu rahaülekanded posti teel või kingisertifikaadid. Lähemas tulevikus peaks FSML muutuma ühilduvaks laiendatava märgistuskeelega (XML)

Vt. ka http://www.echeck.org/library/ref/