storagesalvesti, mäluseade, mälu Arvutustehnikas nimetatakse salvestiks seadet, kus andmeid säilitatakse elektromagnetilisel kujul selliselt, et arvuti protsessor saab neid kasutada. Primaarsalvesti on muutmälu (RAM) jt. "sisseehitatud" seadised, sekundaarsalvestid on kõvakettad, magnetlindid jt. välisseadmed.

Pöördumine primaarsalvesti poole toimub palju kiiremini kui sekundaarsalvesti puhul, sest esiteks asub primaarsalvesti protsessorile füüsiliselt väga lähedal ja teiseks on primaarsalvesti ja sekundaarsalvesti tööpõhimõtted erinevad. Teiselt poolt on sekundaarsalvestite mälumaht palju suurem kui primaarsalvestitel.

Lisaks muutmälule kuuluvad primaarsalvestite hulka ka püsimälu (ROM) ning L1 ja L2 vahemälud. Sekundaarsalvestite hulka kuuluvad lisaks kõvaketastele ka flopikettad, Zip-ajamid, sõltumatute ketaste liiasmassiivid ja holomälud.

Salvesti funktsioone täitvaid seadmeid ja seadiseid nimetatakse salvestuskandjateks.

Terminid "salvesti" ja "massmälu" on sünonüümid