access (4)juurdepääs Telekommunikatsioonisüsteemides võimalus või õigus juurde pääseda süsteemi ressurssidele, näit. sidekanalitele