transmission (2)ülekanne Signaali, sõnumi või muukujulise informatsiooni edastamine mistahes vahendite abil (näit. telegraaf, telefon, raadio, televisioon, faks) üle mistahes meediumi (näit. juhtmed, koaksiaalkaabel, mikrolained, optiline kiudkaabel või raadiosagedus)