dpi (dots per inch)täppi tolli kohta Printeri lahutusvõime mõõtühik. Mida suurem on printeri lahutusvõime, seda kvaliteetsem on printimise tulemus.

Et Eestis on kasutusel Rahvusvaheline Mõõtühikute Süsteem (SI süsteem), tuleks meil printeri lahutusvõime mõõtühikuna kasutada täppide arvu meetri kohta. Sama kehtib muide ka Jaapani kohta, kus toodetakse suur osa kogu maailma printeritest. Paraku on ajalooliselt kujunenud nii, et kõikjal kasutatakse ühikut dpi, mille euroopalik kirjapilt oleks dot/in.

100 dot/in = 40 dot/cm

Täpi all mõistetakse siin üht väikest tindi- või pulbritäpikest paberil ning mida väiksemad on täpikesed ja mida rohkem neid pikkusühiku kohta tuleb, seda parem ja kallim on printer. Lahutusvõime 600 dpi tähendab, et printer suudab paigutada 600 täppi tollile horisontaalsihis ja 600 täppi tollile vertikaalsihis (mõnel printeritüübil on horisontaal- ja vertikaallahutusvõime erinevad). Teisalt tuleb alati arvestada ka sellega, millist paberit kasutatakse. Nimelt imbuvad tinditäpikesed paberi sisse ja valguvad teatud määral laiali, näit. tavalise koopiapaberi puhul suureneb täpike umbes 10%. Ka laserprinteri pulbritäpikesed suurenevad pulbri sulamisel, kuigi vähemal määral. Oluline on silmas pidada ka seda, kas soovitakse printida teksti, jooniseid või fotosid