tracertLühend sõnadest "trace route". Diagnostikautiliit, mis võimaldab välja selgitada pakettide liikumise teekonna kasutaja arvutist kuni sihtkohani. Vastavalt ICMP protokollile (Internet Control Message Protocol) kasutatakse selleks sihtkoha poole teele saadetavaid muutuva eluajaga (TTL - Time-To-Live) kajapakette. Iga pakettide teele jääv marsruuter peab vähendama paketi eluiga vähemalt 1 võrra, enne kui ta selle edasi saadab, nii et TTL on lõppkokkuvõttes võrdne hoppide arvuga. Kui paketi TTL jõuab nullini, siis peab marsruuter lähtekohta tagasi saatma ICMP sõnumi "Time Exceeded (Aeg ületatud)".

Tracert töötab järgmiselt. Kõigepealt saadetakse teele kajapakett, mille eluaeg on 1 ja muutub nulliks kohe esimesel marsruuteril, mis saadab lähtekohta tagasi "Time Exceeded" sõnumi ja oma andmed. Järgmisena saadetakse välja kajapakett elueaga 2 ja saadakse "Time Exceeded" sõnum teiselt marsruuterilt, siis suurendatakse eluaega jälle 1 võrra ja saadakse vastus kolmandalt marsruuterilt jne. Eluaega suurendatakse seni, kuni jõutakse lubatud hoppide arvuni (praegu 30)

Vt. ka traceroute