analoganaloog-  Pideva füüsikalise suurusena muutuv (informatsioonikandja), vastand on "digital".

Sidetehnikas tähendab sõna "analoog", et informatsiooni edastamist teatud kindla sagedusega elektrivoolu või elektromagnetlainete sageduse, faasi või amplituudi moduleerimise teel pidevalt muutuva signaaliga. Analoogtehnoloogia näideteks on traditsiooniline ringhääling, televisioon ja analoogtelefon.

Termin "analoog-" tuleb sellest, et näiteks hääle edastamisel analoogtelefonis muutub elektrisignaali kuju analoogiliselt helilainete muutumisele.

Arvutit telefoniliiniga ühendava modemi ülesandeks on muundada arvutist tulev digitaalsignaal enne telefonivõrku saatmist analoogsignaaliks ja sealt saabuv analoogsignaal arvutile sobivaks digitaalsignaaliks