robot (1)robot Seade, mis tegutseb vastavalt mitmesugustelt sensoritelt saabuvatele signaalidele.

Praktikas kujutab robot endast täis- või poolautonoomset seadet, mis toimib inimese täielikul või osalisel juhtimisel või täiesti iseseseisvalt. Roboteid kasutatakse harilikult selliste ülesannete täitmiseks, mis on inimese jaoks liiga tüütud, räpased või ohtlikud. Enim on levinud tootmisliinidel kasutatavad tööstusrobotid, kuid viimastel aastatel kasvab ka olmerobotite populaarsus. Muudest robotite kasutusaladest võiks nimetada mürgiste jäätmete puhastamist, miinide ja pommide otsimist ja kahjutukstegemist, veealuseid ja kosmoseuuringuid, kirurgiat, kaevandamist jpm.

Vt. ka R.U.R.