space charactertühik Tühja täheruumina esitatav erimärk, ASCII-kood 20H