Security Associationturvaühendus Kahe või enama üksuse (harilikult arvutite, aga ka arvutikasutajate või tarkvarakomponentide) vaheline suhe, mis kirjeldab, kuidas need üksused kasutavad omavahelisel suhtlemisel krüpteerimist jm infoturbe teenuseid