multiple inheritancemultipärilus Objektorienteeritud programmeeerimises nimetatakse multipäriluseks seda, kui alamklassi saab tuletada mitmest emaklassist, mis ise pole üksteisest tuletatud

Vt. ka inheritance