derived classtuletatud klass Objektorienteeritud programmeerimises klass, mis on päriluse teel tuletatud põhiklassist. Tuletatud klassil on samad omadused, mis põhiklassil, kuid võib olla lisatud ka uusi omadusi ning olemasolevad omadused võivad olla ümber defineeritud.

"Tuletatud klassi" sünonüüm "alamklass" võib olla segadusttekitav, kuna tuletatud klassil on olemas kõik põhiklassi omadused, millele võivad lisanduda uued omadused (sageil tähendab eesliide "alam-", et tegemist on millegi väiksema või piiratud osaga)

Vt. ka class library