gzipGNU failitihendusutiliit. gzip kasutab failide kokkupakkimiseks Lempeli ja Zivi meetodit LZ77. Alati, kui võimalik, asendatakse iga fail teisega, mille nimelaiendiks on ".gz". Tihendatud faile saab taastada esialgsele kujule, kasutades utiliite "gzip -d" või "gunzip" või "zcat".

UNIX’i tihendusutiliit "compress" on patenditud ja on seetõttu kõrvaldatud GNU Projektist, kuna see pole enam vabavara. Selle asemel ongi nüüd kasutusel gzip. Kõik kokkupakitud failid GNU anonüümse FTP piirkonnas (ftp.gnu.org/pub/gnu) on gzip-vormingus ja nende nimelaiendiks on ".gz" (compress-utiliidiga pakitud failide nimelaiend oli ".Z")

gzip suudab lahti pakkida ka compress-utiliidiga ja pack-utiliidiga pakitud faile (nimelaiend ".z"). Lahtipakkimisalgoritmid ei ole patenditud.

gzip-utiliit on saadaval kõigis GNU arhiivisaitides shar-, tar- või gzip-vormingus (neile, kellel juba on olemas varasema gzip-utiliidi versioon) ning see töötab praktiliselt kõigis UNIX’i süsteemides, MS-DOS, OS/2 ja VMS all