wireless (communications)mobiilside, traadita side Terminit "traadita side" kasutatakse telekommunikatsioonisüsteemide kohta, kus signaalikandjaks on mitte juhtmed nagu tavalistes telefonivõrkudes, vaid elektromagnetlained (raadio- või infrapunalained). Mõnikord kasutatakse traadita ühenduse tarvis ka helilaineid (näit. hoonete valvesüsteemides). Sageli kasutatakse termini "wireless" vastena sõna "raadio-", kuid see pole päris täpne. Näiteks haarab "wireless" ka infrapunasidet, "raadio" aga mitte.

Esimesed traadita saatjad võeti kasutusele 20.saj. alguses raadiotelegraafiseadmetes. Hiljem, kui võeti kasutusele kandevlaine moduleerimine, avanes võimalus edastada üle elektromagnetlainete ka kõnet ja muusikat ning tekkis raadio ringhääling. Koos televisiooni, faksi ja andmeside arenguga ning elektromagnetlainete spektri laia piirkonna efektiivse kasutuselevõtuga hakati jälle kasutama terminit "traadita".

Mõningaid näiteid tänapäeval kasutatavatest traadita side seadmetest:

 • mobiiltelefonid ja piiparid - tagavad ühenduse kantavate ja mobiilrakenduste jaoks
 • GPS (Global Positioning System) - võimaldab autojuhtidel, laevakaptenitel ja lenduritel kindlaks määrata oma asukohta maakeral
 • arvutite juhtmeta välisseadmed, näit. juhtmeta hiir, aga ka klaviatuurid ja printerid
 • juhtmeta telefoniaparaadid - telefonitorud pole telefoniaparaadiga juhtme kaudu ühendatud ja neid võib kasutada näit. naabertoas (mitte ära segada mobiiltelefoniga)
 • koduelektroonikaseadmete juhtpuldid - videomagnetofoni, televiisori, satelliit-televisiooni tüüneri vms. kaugjuhtimispuldid
 • väravate ja garaažiuste avamise puldid, autoalarmide puldid jms, mis töötavad enamasti raadiosagedustel
 • raadiotelefonid - kasutatakse sõjaväes, politseis, päästeteenistuses, taksofirmades jne.
 • beebimonitorid - väikese tegevusraadiusega raadiosaatjad, mis teatavad vanematele, kui mähkmed vajavad vahetamist
 • satelliit-televisioon - võimaldab maakera mistahes punktis asuvatel vaatajatel valida sadade televisiooniprogrammide hulgast
 • traadita kohtvõrgud - tagavad firma arvutivõrgule paindlikkuse ja töökindluse
Uuemate traadita side kasutusalade hulka kuuluvad: Traadita sidet võib lligitada järgmiselt:
 • paikne traadita side - kodudes ja büroodes kasutatavad traadita sideseadmed
 • mobiilne traadita side - liikuvatel objektidel (autod, laevad, lennukid jne) kasutatavad traadita sideseadmed (autode raadiotelefonid, personaalsed sideteenused (PCS)
 • kantavad raadiotelefonid - autonoomsed patareitoitel raadiotelefonid, näit. mobiiltelefonid ja PCS-seadmed
 • infrapunaseadmed (IR wireless) - seadmed, mis kasutavad andmete edastamiseks elektromagnetlainete spektri infrapunast piirkonda ning sobivad väikese tööraadiuse puhul