floating point numbersujukomaga arvud Arvud, mis koosnevad kolmest osast - kõigepealt märk (pluss või miinus), siis mantiss (tähendusega numbrikohad) ja kolmandaks eksponent ehk mantissi suurusjärk, mis määrab ära koha, kuhu "ujub" kümnendkoma. Arvutites kasutatakse ujuva komaga arve binaarsel kujul, s.t. neid esitatakse arvu 2 astmetena