traplõks Eriolukorras (näit. teatud vigade korral) tekitatav katkestus